Ερίβωλος

ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ

Η λέξη Ερίβωλος γνωστή από την εποχή του Ομήρου αντιπροσωπεύει τη γόνιμη και καρποφόρο γη. Στην ομηρική διάλεκτο ἐριβώλαξ σημαίνει ο έχων μεγάλους βώλους ή εναλλακτικά ο εύφορος, ο γόνιμος, ο καρποφόρος.

Για εμάς Ερίβωλος σημαίνει απλά αποθέωση της εύφορης ελληνικής γης η οποία μας προσφέρει γενναιόδωρα τους πλούσιους καρπούς της. Σημαίνει απόλυτος σεβασμός για την ελληνική φύση και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση για την ελεύθερη διάθεση των καρπών της προς όλο τον κόσμο.

 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ:
Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Η ιδέα πίσω από την ίδρυση του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Ερίβωλος» στηρίζεται στην ειλικρινή επιθυμία των ιδρυτών του να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, ανοιχτός, διαφανής και δημοκρατικός συνεταιρισμός που να προάγει μια διαφορετική συνεταιριστική αντίληψη σε σχέση με την κυρίαρχη και εν πολλοίς ξεπερασμένη συνεταιριστική πρακτική που γνώρισε η χώρας μας τις τελευταίες δεκαετίες.

Η πραγματική ανάγκη εκσυγχρονισμού του συνεταιριστικού θεσμού με την τοποθέτηση του παραγωγού στο επίκεντρο μέσω της ουσιαστικής αυτονομίας του, της συνδιαμόρφωσης του τελικού προϊόντος, της ισότιμης θέσης του, των διαφανών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της δίκαιης και γρήγορης πληρωμής για την προσφορά του, υπήρξε η κινητήριος δύναμη για τη δημιουργία του Πρότυπου Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ερίβωλος».

ΟΡΑΜΑ

Βασικό όραμα των ανθρώπων του Ερίβωλου είναι η καθιέρωση ενός πιο αυτόνομου, δίκαιου, δημοκρατικού και ανατρεπτικού μοντέλου συνεταιρισμού όπου η πώληση του συνεταιριστικού προϊόντος θα προηγείται της καλλιέργειας του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο παραγωγός θα είναι κυρίαρχος επί της παραγωγής του, διαθέτοντας το προϊόν του στο συνεταιρισμό μόνο όταν υπάρχει εγγυημένη συμφωνία πώλησής του.

Πρόκειται για ένα ιδιότυπο μοντελό συμβολαιακής καλλιέργειας με τη μορφή συνεταιρισμού που έχει ως βασικά συστατικά την αυτονομία του παραγωγού, την προστασία της παραγωγής του καθώς επίσης και τη δίκαιη πληρωμή του χωρίς συμβιβασμούς και καθυστερήσεις.

Ως παραγωγοί οι ίδιοι επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα συνεταιρισμό από παραγωγούς αποκλειστικά για παραγωγούς.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η φιλοσοφία του Ερίβωλου διέπεται από βασικές αρχές όπως είναι η ισοτιμία, η αυτονομία, η διαφάνεια και η ποιοτική υπεροχή στη βάση αμοιβαίων επωφελών στόχων.

Για εμάς συνεταιρισμός σημαίνει:

 • Ξεκάθαροι όροι συνεργασίας
 • Κοινοί και σταθεροί κανόνες για όλους
 • Διαφανείς διαδικασίες αποφάσεων
 • Εγγυημένη πώληση παραγωγής
 • Συνδιαμόρφωση προϊόντος με παραγωγό και αγοραστή
 • Απορρόφηση παραγωγής σε δίκαιη τιμή (fair trade)
 • Μείωση του κόστους παραγωγής
 • Καθημερινή επαφή και συνεχής υποστήριξη του παραγωγού
 • Ποιοτική βελτίωση-αναβάθμιση του προϊόντος στην πηγή (χωράφι)
 • Αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι σε όλη τη διαδρομή παραγωγής
 • Επιβράβευση – αναγνώριση παραγωγών βάσει ποιοτικών κριτηρίων